تشخیص سرور ایرانی یا خارجی سایت

با استفاده از این ابزار می توانید تشخیص سرور ایرانی یا خارجی سایت را متوجه بشید. با این کار می … ادامه خواندن تشخیص سرور ایرانی یا خارجی سایت